Metoda Burzy Mózgów Jako Narzędzie Do Prowadzenia Debaty

Odrzucenie pomysłów- technika ta polega na odrzucaniu pomysłów najmniej popularnych poprzez głosowanie. Jest to wstępna selekcja propozycji rozwiązań. Eliminuje najmniej zadowalające pomysły.
Grupowanie pomysłów- metoda polegająca na grupowaniu pomysłów ze względu na poszczególne cechy.
Definicja cechy- każdy z uczestników powinien krótko opisać swój pomysł, tak, aby każdy zrozumiał to rozwiązanie. Wypowiedź powinna trwać nie dłużej niż 5 min.
Uporządkowanie pomysłów według priorytetów- grupa wspólnie ustala priorytet poprzez głosowanie bądź też używając innej techniki (przykład: głosowanie kumulacyjne lub klasyfikacja „konieczne, ważne, użyteczne”)

Metoda burzy mózgów tak jak inne techniki nie jest wolna od zagrożeń. W literaturze zostały zidentyfikowane cztery główne czynniki, które zagrażają efektywności tej techniki:

  1. Blokowanie produktywności (production blocking)

W trakcie burzy mózgów tylko jedna osoba może zabierać głos w danym momencie. Powoduje to, że osoby, które chciałyby coś powiedzieć muszą z tym zaczekać aż do końca wypowiedzi współuczestnika. Taki zabieg zaprowadza porządek podczas spotkania aczkolwiek może skutkować utratą kilku bardzo dobrych pomysłów. Może się tak zdarzyć, że osoba, która wpadła na wspaniały pomysł może go nie przedstawić, ponieważ najpierw musiała czekać na swoją kolej a następnie został rozproszona wypowiedzią kogoś innego.

  1. Ocenianie (evaluation apprehension)

Niektórzy uczestnicy spotkania mogą się obawiać, iż ich pomysły zostaną negatywnie ocenione przez grupę. Wynikiem tej obawy jest mniejsza skłonność do dzielenia się pomysłami, a przez to obniżana jest efektywność tej metody. Aby ograniczyć skalę występowania tego zjawiska wprowadzona została zasada „Nie krytykuj”. Dzięki tej zasadzie osoby uczestniczące w spotkaniu są bardziej otwarte i skłonne do współpracy na rzecz rozwiązania problemu.

  1. Problem gapowicza (free riding)

Zdarza się, że uczestnicy spotkania wkładają mniej wysiłku w projekt grupowy niż gdyby miały pracować nad nim samodzielnie. Ich efektywność w grupie maleje. Przyczyną może być również presja czasu, pod jaką działa grupa, ponieważ niektóre osoby wolą najpierw dokładnie przeanalizować problem, a następnie potrzebują trochę czasu na przemyślenie możliwych rozwiązań. W przypadku takich osób burza mózgów będzie nieodpowiednim sposobem pracy nad rozwiązaniem.

  1. Efekt społecznego dopasowania (social matching effect)

Uczestnicy mogą dostosowywać swoją produktywność do standardów grupy. Jeżeli członkowie grupy będą generowali dużą ilość pomysłów to dane zjawisko będzie korzystne. Problem wystąpi tylko wtedy, gdy część grupy wykazuje niską produktywność, wtedy istnieje szansa, iż osoby generujące większą ilość pomysłów zaczną zaniżać ich ilość w celu dopasowania się do standardów grupy.

Wyżej wymienione zagrożenia mogące wpływać na zaniżenie efektywności grupy w przypadku osoby doświadczonej w zakresie prowadzenia warsztatów burzy mózgów nie powinny występować. Przewodniczący powinien zapewnić takie warunki pracy, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienie któregokolwiek z ww. podpunktów.